Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2
Oznámení o 2. zasedání zastupitelstva 11.4.2024
3 4 5 6
Otevření sběrného dvora 2024
7
8 9
Rozpočtové opatření 3/2024
10
Rozpočtové opatření 5/2024
11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
Rozpočtové opatření 6/2024
21
22 23 24
Oznámení o 3.řádném zasedání zastupitelstva obce dne 3.5.2024
25 26 27 28
29 30
Čarodějnice 2024
1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > O obci > Kronika obce > Střípky z kronik > Kronika obce Starého Bydžova > Rok 1966 - 1979

Rok 1966 - 1979

1966

V sobotu dne 8. ledna uspořádal zdejší „Myslivecký spolek“ v sále hostince u Horáků svůj ples. I při poměrně slabší účasti se jim ples vydařil.

V „Úvozku“ byl domek Karla Nového. V domku několik roků bydleli rodiče majitele. Když oba zemřeli, zůstal domek opuštěný a chátral. V měsíci lednu letošního roku se prolomila střecha zadní části domku a část zdi se sesula. Se souhlasem majitele JZD domek rozbouralo. Upotřebitelný materiál dostalo družstvo za zbourání domku a za urovnání terénu. Domek stál těsně při silnici Nový Bydžov – Hlušice v zatáčce. Zvláště pro motorová vozidla byl překážkou přehlednosti silnice.

Dne 26. února byla Sokolem uspořádána v kulturním domě „Maškarní merenda“. Účast byla velmi pěkná. Masek bylo 56. V neděli dne 6. března uspořádal Výbor žen při MNV a Československý červený kříž oslavu Mezinárodního dne žen. O kulturní náplň se postarala mateřská škola a národní škola. Oslavy se zúčastnilo asi 120 dospělých a 38 účinkujících.

Sadům byla věnována větší pozornost. Družstvo dodalo Výkupnímu podniku o 100% více ovoce než v minulých letech. Od 1. 7. 1966 bylo započato se splácením investiční zápůjčky členům. Bylo vyplaceno 28,000,- Kčs, v dalších letech bude s výplatou pokračováno.

Zdejší škola je dvoutřídní. I. tř. 17 žáků, II. tř. 26 žáků, mateřská škola má 20 dětí. Provedeno očkování proti záškrtu, neštovicím a tetanu a zdravotní prohlídky všeho žactva. Také provedena prohlídka a oprava dětského chrupu.

Dne 11. září 1966 bylo uvítání do života těchto nových občánků: Marie Drobná, Tomáš Pařízek, Václav Tomášek

1967

V neděli dne 14.5.1967 uspořádal ČSM „Máje“. Členové této organisace postavili v sobotu všem dospívajícím děvčatům „máje“. V neděli odpoledne vyhrávala všem děvčatům, která si to přála hudba. Děvčata obdarovala chlapce dorty a lihovinami, které vkládala do ozdobného kočáru, který tažen párem koní jel v průvodu. Vyhrávalo se celé odpoledne a večer byla v kulturním domě taneční zábava. Účast v průvodu i na zábavě byla velmi pěkná.

Podle ustanovení novely zákona o sociálním zabezpečení družstevníků platné od 1. ledna 1968 budou nemocenské dávky placeny od prvého dne neschopnosti ze státních prostředků tak jako u dělníků a ostatních zaměstnanců. Na dětských přídavcích bylo vyplaceno ze státních prostředků 34.180,- Kčs, na mateřských dávkách 7.148,- Kčs, na podporách při narození dítěte 1.300,- Kčs a na pohřebném 200,- Kčs.

Do důchodu v roce 1967 odešlo 16 družstevníků a do invalidního důchodu 4 družstevníci. V našich sloučených obcích Starém Bydžově, Staré a Nové Skřeněři je celkem 238 důchodců, kterým je měsíčně vyplaceno 105.184,- Kčs, což činní ročně zhruba 1,260.000,- Kčs.

1968

Dosavadní president Antonín Novotný na nátlak veřejnosti a resolucí různých organisací a závodů se svého úřadu dne 22. března 1968 vzdal. Dne 30. března došlo k volbě nového presidenta ve Vladislavském sále pražského hradu a novým presidentem naší republiky byl zvolen generál Ludvík Svoboda.

Dne 21. srpna 1968 jsme byli překvapeni hlášením z rádia, že naši republiku obsazují armády SSSR, německé demokratické republiky, Polska, Maďarska a Bulharska. Obsazování započato v noci z 20. na 21. srpen 1968. Naše armáda se nikde nepostavila na odpor, takže obsazení naší vlasti bylo provedeno rychle a hladce.

V podělí o posvícení dne 9. září vznikl požár stohu na býv. poli Rodovských. K ohni přijely 4 požární sbory, ale oheň uhasit nebo lokalizovat se jim nepodařilo. Shořelo přes 6000q slámy, turbina a kabele, vše v hodnotě as 240 000 Kčs. Téměř týden stoh dohoříval

Dne 2.3.1968 byl uspořádán sokolský ples při kterém účinkovala Kmochova kolínská hudba.

V letních měsících byla provedena oprava kulturního domu. Střecha byla opravena a pokryta eternitem, provedeno oplechování a výměna okapových žlabů, všechna okna ve spodní části budovy byla vyměněna, vymalovány 3 místnosti včetně sálu, otlučena venkovní omítka a odisolována velká část budovy.

Dne 25.2.1968 byli uvítáni do života tito noví občánkové: Renata Doležalová, Jana Ortová, Libor Rodovský, František Vízek, Marcela Fišerová, Helena Hálová.

1969

V neděli dne 20. Července 1969 ve 21,17 hod. přistáli první lidé na měsíci. Došlo tak k historickému okamžiku v dějinách lidstva – přistání prvního člověka na Měsíci. Byli to američtí kosmonauti Amstrong a Aldrin.

Dne 26. a 27. prosince byla sehrána místními ochotníky divadelní hra: Šamberk „Na letním bytě“. Dne 31. prosince uspořádali chovatelé drobného hospodářského zvířectva „Silvestrovskou zábavu“ za pěkné účasti členů a příznivců.

Škola byla dvoutřídní. Nový ředitel školy byl s. Josef Prokop, rodák ze sousední obce Hlušiček. MNV koupil pro školu za 2 950,- Kčs magnetofon. Vyučování římskokatol. náboženství navštěvovalo 12 dětí.

1970

Dne 16.1.1970 byl myslivecký ples s pěknou zábavou a slušnou návštěvou. Dne 24.1.1970 byl uspořádán pro děti „Dětský karneval“.

Dne 24.5.1970 byl koncert „Chlumeckého kvarteta“ v místní sokolovně. Na pořadu byla též některá díla místního rodáka hudebního skladatele Jana Maláta.

Ředitel školy začal vyučovat v zájmovém kroužku 11 žáků hře na housle.

Ke dni 1.12.1970 bylo provedeno v celé naší republice sčítání lidu. K tomuto dni bylo u nás napočteno 208 mužů a 233 žen, celkem 441 obyvatel. V našich domácnostech zjištěno 127 praček, 108 televizorů, 102 ledniček, 27 motocyklů, 33 aut. V zemědělství pracuje 127 občanů (vyjma důchodců) a do práce v průmyslu odjíždí od nás 107 občanů. Pozastavujeme se nad úbytkem obyvatel. Naše obec měla pře druhou světovou válkou 907 obyvatel.

JZD postavilo bytovku o 6 bytových jednotkách pro mladé družstevníky.

1971

Dne 11. a 12. září uspořádal spolek chovatelů drobného domácího zvířectva okresní výstavu zvířat na hřišti u rybníka.

Staré hlavní dveře školní budovy byly nahrazeny novými s většími výplněmi skla, čímž se zjasnila chodba školy. TJ Sokol postavil přísálí. Prací se zúčastnili i nečlenové. V sále a přísálí bylo nataženo nové elektrické vedení a je připraveno i pro osvětlení jeviště.

1972

Dne 10. a 11. června místní chotníci Sokola sehráli veselohru: „Čarokrásná ševcová“. Ve dnech 7. až 9. července byl po 40 letech uspořádán II sjezd našich rodáků.

V červenci 1972 byla zahájena stavba vodovodu v akci Z pro Starý Bydžov, Starou a Novou Skřeněř. Celková délka hlavního řádu položení potrubí je v délce 7 km.

Dne 23. října 1972 byla otevřena nově postavená prodejna Jednoty se samoobsluhou. Dříve zde byly dvě malé prodejny, velmi staré a s omezeným místem.

Na hřišti postaveny nové brány na kopanou a proveden úklid u sokolovny i na hřišti.

1973

Dne 4.3. uspořádalo Sdružení rodičů a přátel školy „Dětský karneval“. O pouti uspořádali chovatelé drobného domácího zvířectva pouťovou zábavu za pěkné účasti tančících. Svaz mládeže pořádal každou neděli odpoledne v kulturním domě v srpnu, září a říjnu „čaje“ s hudbou: „beg-beat“. S pořádáním bylo započato v půli srpna. Sousedé si však stěžovali na příliš hlučnou hudbu a nezávazné chování mládeže. Proto v říjnu MNV pořádání čajů zakázal.

Škola je pro malý počet žactva redukována na jednotřídní s 1. až 4. postup. ročníkem. Škola má 7 chlapců a 14 děvčat – celkem 21 dětí. Místo mateřské školy je zde zemědělský útulek, který vede Vlasta Jarolímková z Nového Bydžova.

1974

Dne 31. března 1974 bylo provedeno Sborem pro občanské záležitosti vítání občánků. Poněvadž se vítání občánků u nás po pět let nekonalo, bylo účastno tohoto vítání 30 občánků. Každý obdržel vkladní knížku na 200 Kčs a panenku nebo medvídka či knížku.

Dne 11.12.1974 bylo JZD vlastním autobusem v Praze. Během dne si obstarali vánoční nákup, večer si dali družstevníci nakoupené věci do autobusu a odešli do divadla v Nuslích. Když se vrátili, byl autobus vykradený.

Škola obdržela „Diaflex“ tj. přístroj na promítání za dne a promítačka Super KP-8 na promítání nekonečných smyček, které škola má pro prvouku a vlastivědu.

Na přehlídce soutěže divadelních venkovských souborů v Klamoši, se Starý Bydžov umístil na třetím místě.

1975

Dne 15. července 1975 vzlétly do vesmíru „Sovětská kosmická loď Sojuz a ameriská Apollo“.

Stavba Vo (výbojkové osvětlení) a rozhlasu. Se stavbou bylo započato ve Starém Bydžově dne 1.3.1975 a bude pokračovat v obou Skřeněřích. Dne 15.7. bylo ve Starém Bydžově toto osvětlení dokončeno a večer tohoto dne všechna světla této nové stavby se po celé vesnici rozzářila.

V důsledku vážného a dlouhodobého onemocnění presidenta republiky armádního generála Ludvíka Svobody, která znemožňuje, aby dále vykonával úřad hlavy státu. Dne 29. května 1975 poslanci obou sněmoven ve Vladislavském sále pražského hradu zvolili jednomyslně presidentem ČSSR soudruha Gutava Husáka, který složil ústavou předepsaný slib.

Stavební úpravy školní budovy. Byla zrušena školní kuchyně a jídelna ZDŠ. Z obou těchto místností byla zřízena učebna pro mateřskou školu. Nová kuchyň a jídelna byly zřízeny z nevyhovující tělocvičny ZDŠ. Protože základní zdivo přízemí budovy bylo vlhké, bylo provedeno podsekání a odisolování. Při podsekání obvodového zdiva byla stavebními dělníky nalezena vedle vchodu do budovy kovová schránka, ve které byla „Základní listina“, sepsaná při stavbě školní budovy v Starém Bydžově. Schránka ještě obsahovala 7 tehdejších drobných mincí, 1 papírové platidlo (Ein Gulden) a noviny z tehdejší doby: Posel z Prahy, Pokrok, Národní listy a německé Politik a Epoche. Všechny tyto noviny byly ze dne 24. dubna 1879, kdy bylo stanoveno výročí stříbrné svatby císařských manželů Františka Josefa I. a císařovny Alžbety. Všechny tyto nalezené věci byly předány do musea v Novém Bydžově.

1976

Dne 3. července byla v kulturním domě pouťová taneční zábava. V sobotu dne 11. září uspořádala v kulturním domě TJS posvícenskou zábavu. V pondělí dne 13. září uspořádali fotbalisté v pohostinství Zd. Vančury zlatou posvícenskou zábavu.

Dne 20. listopadu 1978 převzal kroniku nový kronikář. Dne 10. června 1976 byl uskutečněn výlet autobusem na hrad Karlštejn a Koněpruské jeskyně. Výletu se zúčastnili všichni žáci školy. Škola byla jednotřídní se 4. postupnými ročníky. 6 chlapců a 11 děvčat, celkem 17 dětí.

1977

Škola je jednotřídní se třemi postupnými ročníky. Tento školní rok byl posledním v celé historii školy ve Starém Bydžově. Škola jako celek přešla do základní devítileté školy v Hlušicích. Školní kronika v počtu dvou svazků je umístěna na zámku v Barchově se třídními knihami.

Dne 22. května bylo ve Starém Bydžově ve škole vítání občánků: Miloš Emanovský, Pavlína Kopečná, Markéta Matějková, Milan Drobný.

V měsíci dubnu byl vypuštěn Panský rybník za účelem vybrání nánosu a vybudování nových hrází. Po vybudování má sloužit jako požární nádrž v obci. Během roku bylo provedeno opravení oplocení hřbitova, rozšířeno a zpevněno parkoviště pro osobní automobily před hřbitovem.

V jarních měsících roku 1976 vlivem členů Sokola Ladislava Drobného čp. xxx, Miroslava Drobného čp. xxx, Zbyňka Matouše ml. čp. xxx a Jaroslava Drobného čp. xxx byla obnovena po desetileté přestávce činnost oddílu kopané.

1978

Silnice směřující od obce Vinar do Nového Bydžova, procházející naší obcí, byla vybrána jako část etapy Liberec – Hradec Králové, cyklistického Závodu míru Berlín – Praha- - Varšava. K zdárnému průjezdu byl položen Okresní správou silnic nový asfaltový povrch silnice od Vinar do Nového Bydžova. V obci od pomníku padlých po autobusovou čekárnu u sokolovny byla silnice rozšířena, zpevněna kamenem a zhotoven asfaltový povrch.

Dne 2. března v 16 hodin a 20 minut vzlétl do vesmíru první československý občan, kosmonaut Vladimír Remek spolu se dvěma sovětskými kosmonauty v sovětské družici.

V zimním období se v sokolovně hraje stolní tenis. Oddíl kopané pokračoval ve své činnosti. Sehrál několik přátelských utkání, v mistrovské soutěži se umístil na 4. místě.

1979

Dne 26. května pořádali požárníci na sportovním hřišti požárnické cvičení se soutěží. Zúčastnilo se ho pět sborů. Cvičení se divákům líbilo a odměňovali soutěžící potleskem.

Dne 6. července před poutí pořádal oddíl kopané taneční zbavu na přírodním parketu. K taqnci hrála taneční skupina „Benefiti“ z Prahy. Účast mládeže byla velká.

Během roku se pokračovalo na stavbě požární nádrže. Dokončovaly se patky na hráze a pokládfaly se panely, které tvoří hráze. Dále se provedla hrubá úprava terénu kolem nádrže, za pomoci buldozeru z cihelny Nový Bydžov.