Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2
Oznámení o 2. zasedání zastupitelstva 11.4.2024
3 4 5 6
Otevření sběrného dvora 2024
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > O obci > Památky v obci > Sochy

Sochy

Socha sv. Jana Nepomuckého (1808)

Památka před restaurováním

Památka se nachází na rozcestí u Železné ulice. Podle zápisů v Kronice Starého Bydžova stávala socha na jižní straně před farou (čp. 1) a na podzim v roce 1895 byla přenesena na rozhraní ulice Železné, kde dosud stojí.

Památka je přibližně 4 m vysoká a vlastní socha měří 165 cm. Socha je v klasickém postoji, pravá noha je pokrčená a v rukou drží kamenný krucifix. Podstavec pod sochou je volutový, bohatě zdobený a vpředu s reliéfem Františka Xaverovského na dvou pískovcových stupních. Okolo památky je základ pro železnou ohrádku se základovými kameny a pískovcovou dlažbou. Tato památka byla restaurována na podzim v roce 2003.

Svatý Jan Nepomucký je patronem Čech, kněží, zpovědníků, mostů, lodníků, mlynářů, ochránce proti pomluvám, proti nebezpečí vody, bezpečného putování a šťastného návratu, přímluvce za mlčenlivost a uchování zpovědního tajemství.

Památka před restaurováním

Jeho sochy lze nalézt v mnoha městech. Tyto sochy většinou obměňují zpodobení Brokofovo – kněz v rochetě s biretem na hlavě a pěti hvězdami kolem ní, v ruce držící kříž případně též palmovou ratolest. Dalšími atributy, které socha mívá jsou paldium Země české (ve Staré Boleslavi), most, kotva či chuďas, jemuž Jan udílí almužnu.

Památka po restaurování.

 Svatý Jan Nepomucký se narodil kolem r. 1340 ve vsi Pomuku (dnešní Nepomuk) jako syn soudce. Studoval na pražské univerzitě a poté působil 10 let jako notář arcibiskupské soudní kanceláře. V roce 1380 byl vysvěcen na kněze. Roku 1389 jej arcibiskup Jan z Jenštejna jmenoval generálním vikářem pražské arcidiecéze. Dne 20. března 1393, po zatčení králem Václavem IV., Jan umírá během mučení na staroměstské rychtě (dnes dům č. 12 na rohu ulic Rytířské a Na Můstku). Okolo půl deváté je pak jeho tělo svrženo z dnešního Karlova mostu do Vltavy. 17. dubna nacházejí Janovo tělo zachycené na pravém břehu Vltavy (v místech dnešního Čechova mostu).

Socha sv. Jana Nepomuckého.

Důvodů, které zapříčinily Janovu smrt, existuje více. Kvůli velkému západnímu schizmatu vzniká nepřátelství mezi českým králem Václavem IV. a arcibiskupem Jenem z Jenštejna. Jejich spor byl také sporem o jmenování biskupů a vůbec vysokých církevních úřadů. Tyto spory se vyhrotily na začátku roku 1393 kvůli volbě nového opata kláštera v Kladrubech. Jan z Pomuku byl Jenštejnovým úředníkem a tuto volbu stvrdil tak rychle, že král čekající několik let na smrt předchozího opata, nestačil vznést formální námitky a dosadit svého člověka. Václav IV. totiž plánoval z bohatého kláštera zřídit sídelní místo nového biskupství, a tak omezit arcibiskupovu moc. Některé historické prameny hovoří o tom, že Jan kritizoval samotného krále, jiné, že nechtěl vyzradit králi zpovědní tajemství královny, jíž měl být zpovědníkem. Je možná (ba i pravděpodobná) i kombinace těchto faktorů.

V roce 1721 prohlašuje papež Inocenc XIII. Jana za blahoslaveného a v roce 1729 proběhla kanonizace papežem Benediktem XIII.

Památka před restaurováním

Kříž s Pannou Marií Bolestnou (1817)

Památka se nachází u místního hřbitova na rozcestí Janovice - Křičov - Starý Bydžov a byla restaurována na podzim v roce 2005

Celková výška památky je přibližně 3,70 m. Skládá se ze čtyř kusů – kříž s tělem Krista je umístěná nahoře, pod ním je hlavice podstavce zdobená profily a kartuší. Pod hlavicí je umístěn volutový dřík, ze předu feston pod kterým je nika s reliéfem p. Marie Bolestné. Poslední kus tvoří základový profilový sokl se zrcadlem a písmem („V křzlžo Wanl Lezlsslspaslteli spas Lids WvizaktesikreW Wilil a Vmrzel“) a letopočtem.

Pískovcový podstavec pod kříž ( u požární nádrže)

Tato památka se nachází nad požární nádřží v aleji líp vedle místního kostela. Dle Kroniky Starého Bydžova se tento kopeček, kde se tento pískovcový podstavec nalézá, jmenuje "Prštejnek".

Pískovcový podstavec pod kříž Zadní strana podstavce s písmem a letopočtem Pískovcový podstavec pod kříž ( u požární nádrže)

Podstavec je cca 2 m vysoký a bohatě zdobený. Na zadní straně podstavce je vryto písmo s letopočtem ("Z odkazu Václava Štěpánka souseda Staro-bydžovského č. 98. Tato socha postavena 1896. Obnoveno L.P. 1933 nákladem obce a milodaru").

Pískovcová socha P. Marie s ježíškem

Památka se nachází na soukromém pozemku rodiny Bradnových čp. 158.