Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Záměr - cyklosezka - Babický
Záměr cyklostezka Ort,Ortová
Záměr cyklostezka Palečková
Záměr cyklostezka - Starobydžovská s.r.o.
Záměr cyklostezka ZEM a.s.
Rozpočtové opatření 9/2024
28
Návrh závěrečného účtu Obce Starý Bydžov za rok 2023
29 30 31 1 2
3 4 5 6
Schválený závěrečný účet 2023 - Pocidlinsko
Rozpočtové opatření č. 1 - Pocidlinsko
7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18
Oznámení o 4. řádném zasedání zastupitelstva obce dne 27.6.2024
19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > O obci > Kronika obce > Střípky z kronik > Kronika obce Starého Bydžova > Rok 1945 - 1954

Rok 1945 - 1954

1945

Zima byla celkem mírná – byla nejmírnější zimou posledních let. Již 26. února přiletěli špačci a vesele prozpěvovali v zahradách.

Dne 22. července v odpoledních hodinách se přiblížily těžké mraky, vítr se zvedal a krajem se přehnalo dílo zkázy. Větrná smršť se hnala obrovskou rychlostí a silou od západu k východu, doprovázená prudkým lijavcem, kroupami, bouří a blýskáním. Celé mandelíky obilí letěly vzduchem sta metrů, snopy se vznášely v povětří. Ovoce bylo otlučeno, větve polámány a mnoho stromů vyvráceno i s kořeny. Střechy domů a zvláště stodol byly odstrojeny – některé více, jiné méně., vrata vyvrácena a ploty pokáceny. Tisíce tašek a hřebenáčů bylo na zemi.

Pro nedostatek papíru vycházeli noviny od začátku února jen o jednom listě mimo neděli.

Dne 14. února podnikla spojenecká tj. anglická a americká letadla nálet na vojenské cíle v Praze. Až u nás bylo slyšet detonace. Dne 16, března bylo opět slyšet dunění, třásla se okna i dveře bytů. Byl to nálet na Pardubice a Kolín. Svazy spojeneckých letadel přelétaly nad naší obcí v počtu 80 až 100 kusů a třpytily se v slunci jako stříbrní ptáci.

Po celou dobu protektorátu ustal stavební ruch. Nové stavby nebyly povolovány, povoleny byly jedině přestavby po požárech a velmi nutné opravy. Veškeré stavební hmoty spotřebovala „říše“.

9. květen zůstane velmi významným dnem pro naši republiku i pro náš národ. Toho dne dosáhla sovětská vojska Prahy a zbavila ji nepřátel. Tím byla naše vlast osvobozena. Toho dne projela také Novým Bydžovem motorisovaná jednotka sovětské armády. Skončila válka, skončilo utrpení, dosáhli jsme opět svobody.

Od rána 10. května projížděli naší obcí kolony sovětských aut, dělostřelectva a vozatajstva. Oddíl sovětské armády se delší dobu zdržoval v lese „Borku“ u Skřeněře. V té době zemřel jeden sovětský voják na otravu metylalkoholem a byl pochován na zdejším hřbitově. Menší oddíl sovětské armády byl též delší dobu ubytován ve zdejší cihelně.

Ve dnech nadšení a radosti z našeho osvobození vzpomínáme těch, kteří během druhé světové války byli vezněni, nelidsky týráni v koncentračních táborech a kteří byli popraveni. Byli mezi nimi i naši rodáci a proto jejich jména, která zde budou zvěčněna, nechť v nás vyvolají vzpomínky na jejich život, vzpomínky na jejich utrpení a přání, aby se již nikdy tak hrozné doby neopakovaly. (např. Bohumil Čapek, Otta Havránek, Karel Mašinda, Jaroslav Smutný, Václav Patka, Alexandr Bruner, Anna Brunerová, Arnošt Bruner s rodinou )

1946

Dne 24. července 1946 si hráli bratranci xxxxxx s pistolí, kterou v cihelně zanechala sovětská armáda a kterou děti nalezly v dříví. Při hře jeden z nich zmačkl spoušť pistole, vyšla rána a projektil zasáhl šestiletého xxxxxx pod srdce a do břicha. Těžce zraněný byl odvezen do nemocnice v Novém Bydžově a tam druhého dne smrtelnému zranění podlehl.

Hodinová mzda v zemědělství je 8 – 10 Kčs, u průmyslového a stavebního dělnictva 12 až 20 Kčs.

Pro nedostatek paliva byly prodlouženy vánoční prázdniny na dobu od 17. prosince do 12. ledna.

Vyučování německému jazyku bylo hned po osvobození zastaveno. Na školách byla nově zavedena ruština.

1947

Rok 1947 zasáhlo katastrofální sucho. Úrody bylo pomálo. Katastrofální sucho způsobilo nedostatek vody ve studních.

V předvečer 10. výročí úmrtí presidenta T. G. Masaryka byla uspořádána vzpomínková slavnost u pomníku padlých. Po proslovu starosty Sokola Rud. Patky byl položen k pomníku padlých kámen s datem 1942, přivezený z Lidic.

Dne 8. 6. 1947 se zúčastnilo župního cvičení žactva ve Vysokém Veselí 10 žáků a 20 žákyň s vedoucími.

1948

Dne 7. 6. 1948 se pro nemoc vzdal svého úřadu president obr. E. Beneš. Novým presidentem zvolen dne 14 6. 1948 Klement Gottwald.

V tomto roce, který přinesl celou řadu sociálních změn, byla provedena nová pozemková reforma. Letos poprvé byl oslaven „Svátek práce“ společně všemi složkami.

Silnice z Nového Bydžova do Starého Bydžova byla v letních měsících 1948 uválcována a v některých místech částečně vyrovnána. Zdejší škola má tři třídy: 37 chlapců a 50 dívek, celkem 87 dětí.

Mateřská škola se od 1. září 1948 osamostatnila a správou školy byla pověřena dosavadní učitelka Jana Zmátlíková.

1949

V zadním „Hájku“ na ploše asi 1 ha byly vysázeny břízky a doubky. Tuto práci provedl místní myslivecký spolek.

Dne 9., 10. a 17. dubna 1949 sehrála jednota Sokol divadelní hru: „Marjánka – matka pluku“. Hra měla pěkný ohlas a musela být dvakrát opakována.Soukromé obchody v obci byly vyvlastněny a přeměněny na prodejny „Ústředního konsumu“. Většinou zůstává vlastník jako zaměstnanec s pevným platem.

Dne 31. prosince byl uspořádán místní jednotou „Sokol“ Silvestrovský večer.

Škola měla 2 třídy s 23 chlapci a 31 dívkami. Z toho byli 3 žáci národnosti ukrajinské a 4 německé.

1950

Protože byl nedostatek elektrického proudu, musel každý, kdo chtěl mlátit doma na svoji mlátičku, ohlásit se na MNV, aby se přetížením nespálil transformátor jako se již letos stalo. Současně s družstevní mlátičkou mohlo být současně v chodu nejvýše 5 menších mlátiček soukromníků. Mlácení mezi 10. – 12. hodinou bylo zakázáno. Ceny obilí: pšenice 390 – 410 ,- Kčs, žito 360 Kčs a ječmen 360,- až 400,- Kčs. Jako loni tak i v tomto roce byly v zimních měsících uzavírány dodávkové smlouvy se zemědělci. Rozpis dodávky mléka je prováděn třídně a to tak, že malý zemědělec má dodávkový průměr 1.000 l na ustájenou krávu, u větších rolníků, kteří mají koňský potah 1.500 l až 2.000 l na 1 krávu.

Dnem 1.1.1950 je v platnosti zákon o uzavírání sňatků na Národních výborech. Několik obcí tvoří obvod, kde jsou vedeny matriky. Ve zdejším obvodě to byly obce Starý Bydžov, Skřeněř a Křičov. Po uzavření takového sňatku u MNV mohou novomanželé uzavřít sňatek také ještě v kostele podle dosavadních zvyklostí. První tento sňatek uzavřel na zdejším MNV Archalous Ladislav ze Starého Bydžova s Balženou Štočkovou z Nové Skřeněře. Poněvadž v obci nebyla k tomuto účelu vhodná místnost, propůjčil si MNV volnou učebnu ve zdejší škole za sňatkovou obřadní síň.

Staré občanské legitimace, které byly vydány za Protektorátu, prohlášeny za neplatné. Bylo nařízeno, že každý občan od patnácti let výše musí mít nový občanský průkaz. Otisky palců do průkazu odebíral člen SNB.

Na základě vládního usnesení dochází k reorganisaci Místních národních výborů. Náš MNV bude mít 24 členů.

Jedinou politickou stranou v obci je strana komunistická. Všichni občané plní své dodávky i ostatní povinnosti vůči státu a podporují náš hospodářský pětiletý plán.

Ve dnech 1. – 9. března 1950 bylo provedeno celostátní sčítání lidu. Současně byla sčítána zemědělská půda, stromy, dobytek, drůbež a živnostenské provozovny. Počet obyvatel značně poklesl. Po roce 1945 se mnoho rodin i jednotlivců vystěhovalo do pohraničí a do průmyslových center. V zemědělství pracuje 156 mužů a 183 žen. Celkem 157 zemědělských závodů. Koní (včetně hříbat) 74 kusů. Skotu (včetně telat) 786 kusů, z toho pouze dojnic 106 kusů, dojnic tažných 242 kusů, celkem dojnic 348 kusů. Prasat (včetně selat) 618 kusů. Slepic 2572 kusů. Kohoutů 159 kusů. Včelstev 16 kusů atd. Třešně 2192 kusů. Švestky 2268 kusů. Slívy 162 kusů. Vlašské ořechy 116 kusů. Angreštů 289 kusů. Rybízů 503 kusů atd.

Dne 16. dubna byla sehrána divadelní hra „Devátá louka“. Dne 16. července byla sehrána divadelní hra „Jedenácté přikázání“ a dne 2. a 3. září divadelní hra „Oblaka“. Všechny tři divadelní hry se líbily a měly pěkný úspěch.

Jednota se zúčastnila oslavy 28. října a dne 29. října 1950 štafetového běhu při kterém běželo 11 bratří a 8 sester.

Opět se jako každý rok uspořádal sokolský ples. Sokol zakoupil pro tělocvičnu kruhy, žebřiny a malá bradla.

Škola měla 2 třídy: 23 chlapců a 29 děvčat, celkem 52 dětí, z toho 2 děti německé národnosti. Sdružení rodičů a přátel školy pořídilo za přispění MNV školní rozhlas v ceně 50.470 Kčs.

Na bramborové nati se objevili nebezpeční škůdci . mandelinka bramborová. Školní děti za doprovodu učitelů tyto škůdce sbíraly. V našem kraji byl však výskyt těchto škůdců poměrně nepatrný.

Na prostranství před školou byla zbourána chalupa Emanovských čp. xxx a obecní domek čp. 118. Tím se prostranství před školou prosvětlilo. V letošním roce bylo částečně upraveno.

1951 

Dne 24. června k večeru se přihnala bouře se značným krupobitím. Trvala asi čtvrt hodiny a na zemi zůstala vrstva krup. Žně začaly 23. července. Počasí však bylo nestálé, často pršelo a bylo chladno. Za prvý týden bylo sice žito a ječmen posečeny, svoz však pro deštivé počasí nebylo možno uskutečnit. Obilí se sváželo do stodol vlhké, ba někdy mokré a vlhké se dodávalo i do výkupu. Po dobu žní byly konány protipožární hlídky. Hasiči měli hlídku po celou noc od 22 hodin do 4 hodin do rána, každý den 1 hasič. Po obci hlídaly dvojice občanů, jedna do 1 hod. po půlnoci, druhá do rána. Hlídali muži od 16 do 65 let.

Během krátkého masopustního veselí byly uspořádány 3 plesy: Hasičský-Ples dodavatelů mléka a sousedů a maškarní rej Sokola. Všechny plesy byly slušně navštíveny a vydařily se.

Dne 29. dubna byl uspořádán „Pochod míru“, kterého se účastnilo přes 300 osob.

Dne 28. října o sedmé hodině večer byla u nás viditelná polární záře a to na severní obloze. Na počátku byla světlezeleného zbarvení, později postupovala k východu a změnila se do ohnivě rudé barvy. Viditelnost trvala 3 hodiny.

V měsíci listopadu byla nařízena kontumace psů. Všichni psi museli být očkováni proti vzteklině.

Naše škola měla 2 třídy: 22 chlapců a 29 dívek – celkem 51 dětí.

Dne 25.3.1951 byla sehrána divadelní hra „Palackého třída“ a dne 13. května 1951 hra Aloise Jiráska „Otec“. Obě hry měly značný úspěch a to jak morální tak i finanční. Jiráskova hra „Otec“ byla též zdejšími ochotníky sehrána v Petrovicích.

1952

Vlivem sucha je zeleného krmení málo. Vody byl nedostatek a zemědělci zvláště z hořeního konce ji vozili z kašny. Malá přeprška v druhé polovici srpna nic neznamenala pro vyprahlou a rozpraskanou půdu. Měsíc září byl studený a deštivý. Vlivem deštivého počasí se opozdila sklizeň bramborů. Počátkem října se začala sklízet cukrovka. Úroda brambor i cukrovky byla proti předešlým letům slabší.

Dne xx xxx 1952 zemřel ve věku 76 let zdejší děkan Josef Červinka.

Dne 7. března byla uspořádána ve škole v 7 hodin večer oslava Mezinárodního dne žen. Po projevu učitelky mateřské školy Jany Zmátlíkové následovaly oslavné básně. Této oslavy bylo účastno 85 osob, převážně žen.

Začátkem ledna se na našem okrese ve Smrkovicích a Ohnišťanech vyskytla u dobytka slintavka a kulhavka. I pro naši obec byl vydán zákaz pořádání schůzí, tanečních zábav a návštěvy kostela. V jarním měsících se vyskytla nákazy i v naší obci. Zahynulo několik savých telat. Dobytek byl očkován a to u zdravých krav s dobrým výsledkem. Velké škody způsobila obrna vepřů, která řádila po celý rok, nejvíce však v jarních a podzimních měsících. Zahynul i celý zástav, zvláště odstavená selata. Ačkoliv byla prováděna desinfekce chlévků nejrůznějšími prostředky, nepodařilo se nákazu utlumit.

Koncem měsíce června a v měsíci červenci bylo provedeno asfaltování silnice přes vesnici a do Hlušic.

V této době se začíná projevovat nadbytek půdy, o kterou zemědělci nestojí. Vzhledem k celostátnímu osevnímu plánu nelze nechat půdu ladem a proto byla zemědělcům přidělena do vnuceného nájmu.

Dne 12. února byla veřejná přednáška :Bakteriová válka na Korei. Přednášel Dr. Vodák za účasti 65 osob. Provedena též sbírka na léčiva pro Koreu.

Dne 13.3.1952 bylo u nás „Vesnické kino“. V 6 hod. byl promítán propagační film a „Ztracený poklad“ (ruská pohádka) za účasti 90 osob. V 8 hod. večer byl promítán propagační film (JZD) a „Nejlepší tip“ za účasti 120 osob.

Oddíl kopané na základě výsledků v kopané vstoupil do okresního přeboru.

Škola má opět 2 třídy: 30 chlapců a 37 dívek, celkem 67 dětí.

1953

Dne 13. března náhle onemocněl president naší republiky Klement Gottwald a 14. března dopoledne zemřel.

V březnu bylo nařízeno provést sběr železného šrotu na území celé republiky. Sběr byl proveden i v naší obci.

Dne 20. května 1953 ohlásil státní rozhlas, že od 1. června přestanou platit dosavadní peníze a do oběhu budou dána nová platidla. Každý občan si mohl vyměnit 300 Kčs starých za 60 nových Kčs. Ostatní peníze, které měl doma, mu byly vyměněny 1:50 , tj. za 50 Kčs starých 1 Kčs nových peněz. Do oběhu byly dány tyto nové peníze: a) papírové 100 Kčs, 50 Kčs, 25 Kčs, 10 Kčs, 5 Kčs, 3 Kčs, a 1 Kčs – b) kovové 25 haléřů, 5 h, 3h a 1h.

Zároveň s provedením měnové reformy bylo zrušeno lístkové hospodářství na potraviny i látky a zavedeny jednotné ceny. Ceny některých nejdůležitějších potřeb po měnové reformě byl následující:

1 kg chleba 2,80 Kčs, 1 kg sádla 36 Kčs, 1 kg másla 44 Kčs, 1 kg cukru 14 Kčs,1 kg hovězího masa 20 až 25 Kčs, 1kg vepřového masa 29,40 Kčs, 1l mléka 2 Kčs, 1/2l piva 0,70 Kčs, 1 pár pracovní obuvi 120 Kčs, 10 dkg zrnkové kávy 30 Kčs, 1l benzínu 6 Kčs, 1000 kusů cihel 700 Kčs, 1q cementu 100 Kčs, 1q hnědého uhlí 9,40 až 14 Kčs. Po splnění dodávkového úkolu jsou ceny daleko vyšší: 1l mléka 2,30 Kčs, smluvní vepři 16 Kčs.

V podzimních měsících a v zimě byl každý třetí týden vypínán elektrický proud, takže v té době byla obec bez světla. Narušovalo to schůze a kulturní podniky v obci.

Ve dvoře u Chmelařů byl umístěn obecní šrotovník. Vede jej spolehlivý člověk Matyáš Josef čp. xxx. Šrotuje obilí všem občanům za poplatek 5 Kčs za 1q.

8. listopadu byla vypravena z naší obce štafeta, která nesla lidu SSSR poselství přátelství. Pozdrav s vyšitou stuhou odvezli do Nového Bydžova. Běhu obcí se zúčastnil „Sokol“ a školní mládež.

Škola měla 2 třídy: 1. tř. 39 dětí, 2. tř. 41 dětí = celkem 80 dětí.

První neděli v červnu uspořádal „Sokol“ na hřišti „dětský den“.

1954 

Největší politickou událostí letošního roku byly volby do MNV, ONV a KNV. Byl to prvořadý úkol zvolit nové zástupce lidu, kteří by spravedlivě zastávali zájmy občanů a zároveň plnili úkoly svěřené jim vládou. Naše obec měla 9 okrsků. Volby proběhly v naší obci dne 16. května. Volilo se ve třídě zdejší školy. Voleb se zúčastnili téměř všichni občané.

Z rozhodnutí naší vlády byly dnem 1. dubna 1954 v nové měně sníženy ceny. Toto snížení se nejvíce projevilo u textilu a u obuvi. Z denních potřeb byl zlevněn cukr, mouka, pečivo a chléb. Zlevněny byly též ceny služeb, oprav a průmyslové výrobky. U masa zlevnění nenastalo, poněvadž se ho stále nedostává a nekryje spotřebu.

Zdejší škola měla 2 třídy: 1. třída 39 žáků, 2. třída 41 žáků. Dne 1.9.1954 uvedl tajemník MNV nově jmenovaného ředitele zdejší školy Bohumila Odvárku, který dosud působil v Loučné Hoře.

Sběr odpadků obstarala letos škola. Do vypsané soutěže se přihlásilo 5 žáků. Měli do sběrny odvést 250kg papíru, 35kg hadrů, 10kg pecek, 10kg kaštanů, 30 igelitových tub, 1/2kg korku a 5kg kostí. 4 vítězové byli odměněni vyhlídkovým letem v letadle nad Hradcem Králové dne 20.6.1954.

V letošním roce uspořádán „Sokolský ples“ a „Maškarní merenda“. Jednota pravidelně cvičí: 12 mužů a 14 žen. Oddíl kopané prošel okresní soutěží bez porážky, získal výkonnostní třídu a požádal o zařazení do vyšší soutěžní třídy.

Zdejší myslivecká společnost chytá v zimní době do sítí zajíce, koroptve a bažanty. Tato zvěř je dobře placena v zahraničí, kam se vyváží.