Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6
Vítání prázdnin ve Starém Bydžově
7
8
Příměstský tábor 2024
9
Příměstský tábor 2024
10
Příměstský tábor 2024
11
Příměstský tábor 2024
12
Příměstský tábor 2024
13
Letní kino 2024
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > O obci > Kronika obce > Střípky z kronik > Kronika obce Starého Bydžova > Rok 1955 - 1965

Rok 1955 - 1965

1955

Dne 27. února byla pořádána agitační neděle. Několik dvojic chodilo k občanům naší obce, aby podepsali Výzvu Světové rady míru proti atomovým zbraním. Všichni občané výzvu podepsali.

Divocí králíci v lese byli postiženi nakažlivou nemocí mixomatozou. Nemoc se projevovala zvětšením hlavy, takže takové zvíře bylo odporným zjevem. Aby se zabránilo šíření této nemoci na domácí králíky, byl vstup do lesa zakázán. Nemoc se však přece rozšířila i do vesnic. V Novém Bydžově a v Chlumci vyhynuly chovy domácích králíků úplně.

Už od loňského roku se projevoval v prodejnách nedostatek masa. Maso se na vesnicích prodávalo jednou týdně a to v sobotu. Někteří lidé brzy po půlnoci šli před prodejnu a než se začalo prodávat nakupilo se před „Masnou“ 60 a více lidí. Maso se prodávalo v omezeném množství asi 60 dkg jednomu kupujícímu, bez ohledu na počet členů rodiny. Totéž bylo se sádlem a máslem. Lidé projevovali nespokojenost a často se při nákupu i pohádali.

Od 1. dubna 1955 vyhlásila vláda další zlevnění životních potřeb. Zlevnění se týkalo hlavně látek a drobných potřeb pro domácnost. Ceny poživatin zůstaly téměř nezměněny.

V tomto roce začínají i na vesnice pronikat televisní přijímače.

Dvojice občanů zvaly naše občany k účasti na oslavě 1. máje. 10. výročí osvobození naší republiky sovětskou armádou bylo důstojně vzpomenuto. Byl též uspořádán lampiónový průvod na zdejší hřbitov k hrobu rudoarmějce. Průvod se též zastavil u hrobu Boh. Čapka, vojína československé armády, který v pohraničí v roce 1938 položil svůj život na oltář vlasti.

Škola měla 2 třídy: 1.tř. 35 žáků, 2. tř. 42 žáků. Do náboženství se přihlásilo 60% žáků. Mateřská škola se přestěhovala do prázdného bytu řídícího učitele. Ve třídě, kde byla mateřská škola, byla zřízena šatna. Žactvo zdejší školy nacvičilo na spartakiádu „Zlatou bránu“ a cvičení s lavičkami. Pro nedostatek místa nebyla škola na okresní spartakiádu pozvána. Břeh před školou byl upevněn žulovými kameny. Celé prostranství bylo zoráno, srovnáno a navezena úrodná hlína. Vysázeny keřové růže, bezy, smrčky a keře. Postaven plot – betonové základy dodala firma March z Nového Bydžova. U vchodu do školy byly zřízeny nové schody a terasa u školní zahrady byla nově vyzděna. V květnu 1955 obdržela škola dopis od dcery hudebního skladatele Jana Maláta, zdejšího rodáka. V dopise paní Oldřiška Petrová – Malátová sděluje, že ruší byt v Praze. Památky a rukopisy svého otce většinou věnovala museu, ale byla by ráda, aby nějaká pomátka byla i v rodišti skladatele. Škola požádala o rukopis písně, která se vztahuje ke Starému Bydžovu a nějaké fotografie. Paní Petrová žádosti vyhověla. Z darovaných věcí byl utvořen koutek Jana Maláta.

Byla sehrána divadelní hra se zpěvy „Muziky, muziky“. Tato hra byla třikrát hrána v Starém Bydžově, jednou v Petrovicícch, ve Sloupně a ve Volanicích.

Pilně se nacvičovalo na I. spartakiádu. Na spartakiádě v Praze cvičilo 9 mužů a 11 žen.

Oddíl kopané prošel okresní kolo soutěže a získal titul přeborníka již po druhé. Výstavba našeho stadionu utěšeně pokračuje zásluhou oddílu kopané a vedoucího tohoto oddílu Ladislava Rychtery.

1956

V důsledku nepříznivého počasí se projevil nedostatek lovné zvěře a proto nebyl pro letošní rok odstřel povolen.

Naši občané mají autobusové spojení všemi směry. Hlavní linka je z Nového Bydžova do Jičína a projíždí naší obcí pětkrát oběma směry, v neděli a ve svátek jednou tam a zpět. Druhá linka je z Nového Bydžova do Kopidlna.

Zdejší škola je letos trojtřídní: 1. tř. 18 dětí, 2. tř. 28 dětí a 3. tř. 38 dětí.

Naši cvičenci v počtu 9 členů (3 muži a 6 žen) se zúčastnili zájezdu na spartakiádu v Báňské Bystřici na Slovensku. Mimo nich se zúčastnil zájezdu divadelní soubor (14 členů), který tam sehrál veselohru V. Štěch: „Třetí zvonění“. Přijetí Slováky bylo uctivé, ale vlažné.

25. 2. byl uspořádán „Maškarní ples“.

1957

Dne 16. května se citelně ochladilo a v noci napadla slabší vrstva sněhu. Dne 17. května byly po celý den sněhové přeháňky a noční teplota tohoto dne klesla na -3 °C.

Rok 1957 je pro naši zemědělskou obec důležitým rokem přechodu ze soukromého zemědělství na zemědělství družstevní. O družstvu však nechtěli naši zemědělci ani slyšet. V roce 1957 se zvýšila snaha ONV založit u nás Jednotné zemědělské družstvo. Po tři měsíce zajížděly autobusy do zdejší obce a z úřadů a z průmyslu přijížděli z Hradce Králové a z Nového Bydžova agitátoři, kteří se snažili přesvědčit naše zemědělce o výhodách společného hospodaření. Mnozí lidé se zamkli a nerozsvěceli, aby se k nim nemohli agitátoři dostat. Naši zemědělci byli neoblomní. Když nemohli nic pořídit u občanstva jako celku, soustředili přesvědčovací akci na Místní národní výbor. Po delší době byla tato akce korunována úspěchem. V pondělí dne 2. září 1957 byla konána v sále hostince u býv. Slámů ustavující schůze Jednotného zemědělského družstva v Starém Bydově.

Dne 17. listopadu 1957 v předvečer pohřbu zemřelého presidenta Antonína Zápotockého bylo v pietní schůzi občanstva vzpomenuto života a dílo druhého dělnického presidenta.

Ve škole byla založena „Pionýrská organizace“. Přihlásilo se 42 žáků. Se žactvem byly uspořádány výlety na Hrádek a Chlum, do Semil a Železného Brodu.

Oddíl kopané sehrál 25 zápasů a umístil se v celokrajném měřítku na 3. místě.

1958

V tomto roce byla úprava okresní silnice ze Starého Bydžova do Skřeněře. Byla asfaltována. Zdejší škola byla trojtřídní: I tř. 26 dětí, II tř. 35 dětí, III tř. 21 dětí.

O vánocích byly položeny v 1. a v 2. třídě parkety nákladem 6 000 Kčs. Oslavy 1. máje v Novém Bydžově se zúčastnilo60 dětí a všichni učitelé. Děti byly na výletě na Karlštejně v Lidicích a Ruzyni.

Oddíl kopané sehrál 43 zápasů, z toho 14 vítězných, 7 prohraných a 2 nerozhodné. Umístil se na 5 místě.

1959

Dne 12. září byla vypuštěna v SSSR druh raketa a podle výpočtu měla dne 14. září tj. za 36 hodin dopadnout na plochu měsíce. Dne 4. října byla vypuštěna třetí sovětská kosmická raketa, která má za účel oblet měsíce a má zachytit snímky neznámé strany planety. Tyto události sledují naši občané a čil o nich diskutují.

Jednáno o stavbě čtyřřadého kravína pro 166 dojnic.

Na hřišti byl zřízen betonový parket, kde byla uspořádána pouťová zábava. Oddíl kopané sehrál 24 zápasů, 16 mistrovských a 8 přátelských. Z toho bylo 11 vítězných, 10 prohraných a 3 nerozhodné.

1960

Dne 10. 3. 1960 bylo schváleno uzavření Sdruženého pojištění pracujících pro případ úrazu nebo úmrtí. Na toto pojištění uhradí JZD svým členům ze sociálního fondu 5,- Kčs měsíčně.

Předsedou MNV byl zvolen Rudolf Patka. Jmenovaný vedl naši obec již za první Republiky.

V obci probíhá CO a budou proškoleni všichni občané na které se vztahuje vyhláška vládního usnesení.

S platností od 1.1.1961 bude sloučeno JZD Starý Bydžov a JZD Skřeněř. Sloučené družstvo bude mít 1.057 ha zemědělské půdy, z toho 975 ha orné půdy včetně záhumenek.

Zdejší škola byla trojtřídní. Všichni žáci dostali všechny učebnice i školní potřeby zdarma. K MDŽ sehráli žáci divadelní hru: „Čtverák hastrman“. Oslavy 1. máje se zúčastnilo v Novém Bydžově 70 žáků na dvou alegorických vozech a četní dospělí. Žáci pomáhali při sklizni brambor. Odpracovali 430 brigádnických hodin. Je věnována velká péče o zdraví dětí. Jsou prováděny zdravotní prohlídky, očkování proti obrně, proti TBC a děti posílány k odbornému léčení.

V roce 1960 byla provedena územní reorganizace, při které se spojily správní okresy Hradec Králové a Nový Bydžov v nový velký okres, který měl k 1. lednu 1961    137.467 obyvatel. Vzdálenost naší obce od okresního města se tím zvětšila o 30 km.

1961

Ve dnech 1. – 7. března bylo provedeno sčítání lidu, domů a bytů na celém území naší republiky ke dni 1. března 1961. V naší obci bylo napočteno 544 obyvatel, z toho 260 mužů a 284 žen.

Zeď kolem kostela a starého hřbitova hrozila sesutím. Bylo nebezpečí těžkého zranění dětí, které chodily kolem zdi do školy. Stromy a křoviny byly vykáceny a zeď zbourána. Prostranství kolem kostela bylo srovnáno a upraveno.

V SSSR byla dne 14.4.1961 vypuštěna na oběžnou dráhu kolem země první kosmická loď Vostok s člověkem na palubě. Kosmonautem – pilotem této kosmické lodi byl letec major Jurij Alexejevič Tabarin. Tato zpráva se během dopoledne uvedeného dne roznesla po celé obci a všichni občané se zájmem sledovali zprávy z rozhlasu a televize.

V dubnu 1961 bylo započato se stavbou vodovodu pro JZD. Voda ze studny u požární zbrojnice na Prštejnku vedena Železnou ulicí, dále podle Patkových čp. xxx a Šindelářových čp. xxx dvorem do nového právě dokončovaného kravína.

V noci z 10. na 11. květen 1961 se v kurníku JZD v Nové Skřeněři zadusilo297 kuřat, která vážila v průměru po 1 kg. V kurníku se kuřatům v noci svítilo. Té noci praskly pojistky a světlo zhaslo. Kuřata se tím poplašila a rozprchla se do koutů kurníku a tam se na sebe nakupila a spodní kuřata v uvedeném počtu se zadusila. JZD má 320 členů.

Dokončena stavba čtyřřadého kravína, vybudována 2 velké silážní jámy, postavena kolna na stroje, odchovna skotu pro 120 kusů mladého dobytka, polní mlat, letní salaš a cisternová stanice pro pohonné látky.

O posvícení v St. Bydžově byla v sobotu a v neděli posvícenská zábava. V pondělí uspořádalo JZD dožínkovou zábavu.

Dne 4.6.1961 byl uspořádán na hřišti „Dětský den“ Přes nepříznivé počasí se vydařil. Dne 18. září 1961 byla zřízena v kulturním domě školní kuchyně. Do stravování se přihlásili téměř všichni žáci.

1962

V pátek dne 16. února silná vichřice vyvrátila u rybníka v odpoledních hodinách starý topol, který byl chráněn památkovým úřadem.

S platností od 1. ledna 1962  byla ve zdejším sloučeném družstvu zavedena pevná odměna na pracovní normy. V našem okolí se objevila nemoc hovězího dobytka s příznaky slintavky a kulhavky. Mnoho dobytka muselo být utraceno.

Dne 11. října 1962 byl založen při zdejším MNV „Sbor pro občanské záležitosti“. Dne 26. 12. 1962 bylo ve školní budově uvítání těchto nových občánků do života: Hana Vančurová, Jindřich Radovský, Josef Štěpánek, Jiří Ort a Iva Laifrová.

V roce 1962 uspořádalo JZD tyto zájezdy: Koncem června dvoudenní zájezd do sousedního Polska a jednodenní do Karlových Varů, Mariánských lázní, Kynžvartu a do Plzně. Dne 29. července byl zájezd do Prahy a do Lidic.

Životní úroveň našich občanů stoupá. Mnoho našich zvláště mladých lidí má motocykly. Na kolách se jezdí poměrně málo.

V naší obci je jediný průmyslový závod. Je to kruhová cihelna s roční kapacitou 3 až 3 apůl milionů kusů kvalitních cihlářských výrobků. Pracují v ní občané naší obce, z Křičova, Janovic, Emisarské lhoty a též z Nového Bydžova. Po roce 1945, v době nedostatku pracovních sil, pracovalo v cihelně od r. 1948 do r. 1952 5 rodin Němců z pohraničí, a 2 roky asi 12 trestanců z Valdic. Výroba v této cihelně skončila v roce 1961. V roce 1962 se již v tomto závodě nepracovalo. Je to škoda nejen pro naši obec a okolí, ale je to také škoda národohospodářská, poněvadž cihly ze zdejší cihelny byly velmi dobré jakosti.

Zdejší škola je opět dvoutřídní a vyučují v ní Bohumil Odvárko a Božena Hušková. Náboženství se ve škole nevyučuje. Na jaře 1962 byl upraven nový vjezd do školy vedle Smutných a přemístěna vrata. Škola byla zapojena na místní vodovod. Výkop pro školu obstarali otcové žáků.

Dne 18.10.192 byla ve škole zřízena školní stravovna. Byla přemístěna z kulturního domu, kde byla zřízena kuchyně pro JZD.

Dne 22.4.1962 sehráli žáci divadelní hru „Popelka“.

1963

V pátek dne 8. března vypukl z nezjištěné příčiny požár domku Koutových čp. xxx. Vznikl před devátou hodinou dopoledne. Poněvadž domek byl pokryt došky, střecha rychle vzplanula. K místu požáru se sjelo několik požárních sborů. Všechny svršky byly zachráněny a JZD je ihned převezlo k Patkovým čp. xxx. Domek byl brzy obnoven.

Dne 3. května patrně někteří chlapci si v dutém topolu u rybníka udělali ohníček. Topol chytil a hořel plným plamenem. Oheň byl uhašen a topol stržen pásovým traktorem. Topol byl chráněn památkovým úřadem a byl posledním ze tří velikánů, kteří stáli u rybníka.

Stavební ruch za druhé světové války úplně ustal. Nebylo stavebního materiálu a stavby byly zakázány. I po roce 1945 soukromé podnikání úplně ustrnulo, poněvadž si zemědělci uvědomili, že stojí před socialistickou velkovýrobou. Teprve kolem roku 1960 začíná stavba a oprava rodinných domků. Soukromé rodinné vilky se staví: Drobný Miroslav, Drobný Ladislav, Pařízek Václav, Pazour Josef, Otruba Fr.. Mnozí si své domky opravují, rozšiřují a zlepšují. Přistavují verandy a z místností, které dříve potřebovali pro hospodářství, si stavějí obytné místnosti.

Zdejší škola byla dvoutřídní se 69 žáky. I. tř. 30 žáků, II. tř. 39 žáků. V době, kdy se v Hlušicích vyskytla slintavka a kulhavka, se na zdejší škole od 7.2. do 28.2. 1963 nevyučovalo. Dne 8.5. 1963 byl lampionový průvod na místní hřbitov ke hrobu sovětského vojáka a k hrobu B. Čapka, který byl v r. 1938 zastřelen ve Faknově.

Školní děti sbíraly brambory. Sebraly 100 pytlů brambor a odpracovaly 300 hodin. Ze staré učitelské kuchyňky byly zřízeny splachovací záchody.

Tělovýchovná jednota „Sokol“ uspořádala 14.4.1963 velikonoční taneční zábavu. Provedena generální oprava kabin, nátěr střechy, dveří a oken u kabin na hřišti. Oddíl kopané si vedl celkem dobře a skončil na 5. místě a 15 body.

1964

JZD se v I. čtvrtletí 1964 dobře vyrovnalo s dodávkovými povinnostmi jak v mase, tak i v mléce a vejcích.

V červnu byly konány volby do MNV. Předsedou MNV pro obce Starý Bydžov a Skřeněř zvolen s. Frant. Šafařík ze Staré Skřeněře a tajemníkem s. Rudolf Patka ze Starého Bydžova čp. xxx. - předseda MNV František Šafařík ze Staré Skřeněře.

Dne 1. září 1964 opět započato s vyvařováním obědů pro družstevníky a brigádníky. Toto opožděné započetí vyvařování bylo zaviněno tím, že žádné ženy nechtěly vyvařovat. Ke konci srpna byl získán kuchař s. Ernst a tak mohlo se od 1. září začít vyvařovat. Pro začátek se přihlásilo něco přes 100 strávníků. Za obědy budou družstevníci a brigádníci platit 3,50 Kčs.

Předvánoční doba se vyznačuje zlepšeným zásobováním. Nejen že již delší dobu je normální prodej masa a uzenářských výrobků, ale v této době mimo jiné je dostatek pomerančů a citronů.

Zdejší škola byla i letos dvoutřídní. I. tř. 22 žáků, II. tř. 38 žáků. Ve škole byla dokončena úprava splachovacích záchodů a do tříd byla zavedena voda.

Sokol. Na hřišti byly prořezány vrby a 1 vykácena. Plot kolem hřiště byl opraven a vrata byla přemístěna ze západní strany na jižní stranu hřiště. Opraveny lavičky na hřišti a proveden nátěr kabin. Na hřišti na parketu bylo zřízeno osvětlení nákladem 2.200,- Kčs. Dne 4. a 5. července 1964 byla tam uspořádána taneční zábava.

Dne 15. listopadu 1964 bylo uvítání těchto nových občánků: Lenka Drobná, Jiří Ondráček, Jana Pršalová, Marcela Matějková, Lenka Němcová, Zuzana Volterová, Lada Kadlecová.

1965

Sociální komise při JZD pečuje o to, aby všichni družstevníci dostali to, co jim po zákonu náleží. Na přídavcích na děti, které jsou hrazeny ze státních prostředků bylo našim družstevníkům za rok 1964 vyplaceno 47.440,- Kčs. Nemocenské dávky platí za prvních 7 dní kalendářních dnů družstvo ze svého sociálního fondu a za další dny nemoci jsou hrazeny ze státních prostředků. V roce 1964 bylo 21 úrazů, z toho 16 pracovních a 5 ostatních. Důchodu odešlo 23 družstevníků – 10 mužů a 13 žen. 21 odešlo do starobního důchodu a 2 do invalidního důchodu. Od roku 1962 odcházejí do starobního důchodu všichni družstevníci, kteří dosáhli 65 roků věku a odpracovali nejméně 5 let v družstvu.

V neděli dne 9. května v odpoledních hodinách se snesla nad zdejší obcí bouře s lijákem a kroupami, doprovázený prudkou vichřicí, která zachytila zvláště hoření konec obce. Na střechách několika stavení strhala tašky a vyvrátila nebo zpřelámala stromy.

Družstvo obdrželo od Výrobní zemědělské správy 100.000,- Kčs jako pomoc při škodě na rostlinné výrobě vlivem nepříznivého počasí.

Zdejší škola i letos je dvoutřídní: I. tř. 23 žáků, II. tř. 18 žáků = 41 žáků. Byla připravována III. Spartakiáda. I. tř. cvičila skladbu „Na sluníčku“, II. tř. skladbu pro malotřídní školy.