Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2
Oznámení o 2. zasedání zastupitelstva 11.4.2024
3 4 5 6
Otevření sběrného dvora 2024
7
8 9
Rozpočtové opatření 3/2024
10
Rozpočtové opatření 5/2024
11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
Rozpočtové opatření 6/2024
21
22 23 24
Oznámení o 3.řádném zasedání zastupitelstva obce dne 3.5.2024
25 26 27 28
29 30
Čarodějnice 2024
1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > O obci > Kronika obce > Střípky z kronik > Kronika obce Starého Bydžova > Rok 1980 - 1994

Rok 1980 - 1994

1980

Dne 7. března na oslavu mezinárodního dne žen, uskutečnila mateřská škola besídku v hostinci u Vančurů, za hojné účasti občanů.

Dne 1. července byly v naší republice slučovány menší obce do větších celků za účelem dokonalejšího řízení. Též v naší obci byl tímto dnem MNV zrušen a řízení obce převzal Městský národní výbor Nový Bydžov.

Ve dnech 26., 27., 28. června byly v Praze hlavní dny celostátní Spartakiady. Počasí cvičencům nepřálo. Bylo chladno a deštivo. Celkem cvičilo o Spartakiadě 200 tisíc cvičenců. Z naší obce cvičily na Spartakiadě dvě ženy členky místního Sokola, Jana Pacáková a Jana Kopečná.

1981

Ve dnech 4. a 5. Července, o pouti, pořádala místní organizace svazu chovatelů na vybudovaném výstavišti u sportovního hřiště výstavu drobného zvířectva. Na výstavě vystavovalo 73 vystavovatelů 160 ks králíků, 150 ks drůbeže a 170 ks holubů.

Dnem 28. června bylo ve škole provedeno Sborem pro občanské záležitosti vítání občánků: Ivona Baklíková, Luboš Čermák, Luboš Holásek, Jana Bradnová, Eva Pavlíčková.

Dne 17. září byla v obci zrušena Jednatelství státní spořitelny.

V závěru roku byl zbourán domek čp. 66. Teneo domek, bývalá škola, byl rodištěm hudebního skladatele Jana Maláta.

1982

Dne 22. ledna pořádal čes. kříž ples v sokolovně. ˇučast byla veliká a veselí při tanci potrvalo do 5 hodin. Dne 7. března pořádal ČČK při oslavě MDŽ, dětskou besídku, kde účinkovaly děti mateřské školy. K poslechu hráli žáci hudební školy z Nového Bydžova.

Dne 3. a 4. července pořádala místní organizace svazu chovatelů výstavu drobného zvířectva.

1983

Nejteplejší den byl naměřen dne 27. července, ráno 14°C, během dne 38°C, ve 21 hodin ještě 30°C. Tento den byl označen jako nejteplejší za posledních 200 let.

Dne 26. června bylo provedeno Sborem pro občanské záležitosti vítání občánků: Jana Havelková, Alexandra Bradnová, Petra Laifrová, Petra Matějková, Lenka Kopánková.

Podél nádrže při silnici do Nového Bydžova, byl položen nový chodník z betonových desek a obrubníků.

JZD dokončilo výstavbu dvou čtyřbytových domů čp. 159 a 160 v prostoru za prodejnou potravin.

1984

Dne 8. září uspořádal oddíl kopané taneční zábavu pro mladé. V závěru roku byl položen asfaltový povrch na vozovku ulice „Materna“ a vybudováno parkoviště s asfaltovým povrchem u sportovního hřiště.

Dne 1. července bylo provedeno Sborem pro občanské záležitosti vítání občánků: Dagmar Pacáková, Michaela Kořínková, Lucie Prouzová, Jan Sodomka, Petra Sodomková, Michaela Drobná, Jaromír Juriček.

1985

Dne 11. ledna uspořádalo místní myslivecké sdružení v sokolovně svůj ples. Dne 22. února uspořádalo v sokolovně ples místní organizace sboru požární ochrany. Plesovou sezónu zakončila veselá maškarní merenda, kterou uspořádal oddíl kopané, dne 8. března v sokolovně.

Dne 9. června bylo uspořádáno sborem pro občanské záležitosti vítání do života těchto občánků: Lenka Matějovská, Pavlína Havelková, Renata Pacáková, Eliška Coufalová, Lukáš Provazník.

1986

Dne 17. ledna pořádalo v sokolovně myslivecké sdružení ples s bohatou tombolou ulovené zvěře za hojné účasti občanů. Dne 8. března v sokolovně pořádal oddíl kopané maškarní karneval. Dne 28. června  oslavil sbor požárníků 100. výročí založení požárního sboru v obci.

Dne 19. září uspořádal sbor pro občanské záležitosti přednášku „800. let od založení obce“. Historicky hodnotnou přednášku přednesl historik novobydžovského můzea Jaroslav Prokop.

Dne 24. října byla založena v obci místní organizace svazu žen a zvoleni členové výboru.

Na prostranství po demolici rodného domku hudebního skladatele Jana Maláta, byl postaven pomník s pamětní deskou, která byla umístěna na domku. Pomník postavil architekt Pošepný z Hradce Králové. Okolí pomníku bylo upraveno zelení a chodníkem k pomníku.

1987

Dne 16. ledna pořádalo v sokolovně myslivecké sdružení ples. Dne 31. ledna pořádal v sokolovně ples Český červený kříž. Dne 13. února pořádal v sokolovně sbor požární ochrany ples.

Narození – Jana Kozlovská, Jiří Pihík, Martina Coufalová, Martin Drábek, Tomáš Rjabinčák, Romana Hálová.

1988

Dne 27. února pořádala místní organizace Českého červeného kříže, dětský maškarní karneval.

Dne 4. května byly instalovány nové hodiny na věži kostela. Zabudování provedla firma z Olomouce.

Dne 14. května pořádal místní svaz mládeže „Staročeské máje“ s průvodem. Průvod s děvčaty v krojích zakončil v sokolovně, kde pokračovala májová veselice do ranních hodin.

Dne 16. června byl slavnostně odhalen pomník Jana Maláta k jeho 145. výročí narození

V prostoru před školou u zastávky autobusů byla postavena nová čekárna pro cestující.

1989

- úmrtí – Ladislav Rychtera, Josef Tichý, Anežka Poláková, Jaroslav Drobný, Marie Moravcová, Rudolf Bradna, Božena Remsová

1990

Občané naší obce projevil zájem o znovu zřízení obecního úřadu v obci. Dne 24. Listopadu se konaly komunální volby do místních zastupitelství.

Svépomocí občanů a členů zastupitelstva obce byla přestavěna opěrná zeď u místní fary s novým schodištěm k budově, kde je umístěn poštovní úřad. Kancelář obecního úřadu byla zřízena ve škole, v prvním poschodí budovy.

1991

V jarních měsících roku byla zahájena oprava venkovní omítky kostela sv. Prokopa. Postaveno nakladné lešení kolem celé budovy a věže, aby mahly být provedeny zednické práce. Stará omítka byla za pomoci občanů odstraněna. V podzimních měsících roku provedla stavební firma novou omítku kostela s nátěrem. Během roku svépomoci občanů a členů zastupitelstva byla přestavěna opěrná žulová zeď na jižní straně před budovou školy u čekárny. Na chodník při silnici byla položena betonová dlažba.

Dne 7. května projížděl obcí cyklistický „Závod míru – Berlín – Praha – Varšava“. Dne 13. srpna otevřel p. Zdeněk Paleček v čp. xxx prodejnu potravinářského zboží „Konzumu U Lípy“. Prodejna byla hojně navštěvována občany. Dne 10. října byla otevřena p. Miroslavem Drobným čp. xxx, restaurace v kulturním domě.

- narození – Jakub Kotyz, Jiří Ort, Patrik Václavík

1992

Zastupitelstvo obecního úřadu se rozhodlo provést opravu střechy na budově školy. Původní poškozená eternitová krytina byla vyměněna krytinou z nerezového plechu. Nově byly přestavěny komíny z půdních prostor. Opravena venkovní omítka budovy a proveden nátěr fasádní barvou. Práce na úpravách obce pokračovaly. Podél silnice od budovy fary na konec obce byly po levé straně položeny obrubníky. Na vjezdy do domů byl položen beton. Dále bylo vybudováno dřevěné oplocení na podezdívku u čekárny před budovou školy. V závěru roku byla zahájena stavba čističky odpadních vod z budovy školy. Dne 5. března odstoupil z funkce starosty obce p. Zdeněk Ort čp. xxx. Zastupitelstvo zvolilo starostu p. Jiřího Orta čp. xxx, místostarostou p. Jaroslava Pacáka.

- narození – Ondřej Šulc

1993

- narození – Martin Svatoň, Lukáš Holásek, Šárka Sochůrková, Aneta Tomášová.

Obec koupila domek čp. 22 od Otakara Kubelky ke zbourání. Byl to poslední domek v „Ouvozku“. Další čtyři byly již postupně zbourány. Po zemních úpravách zde bude provedena parková úprava.

1994

Dne 1. prosince se konaly volby do obecního zastupitelstva. Občané naší obce zvolili do zastupitelstva obecního úřadu : Jiří Ort čp. xxx, Josef Emanovský čp. xxx, Zbyněk Matouš čp. xxx, Blanka Kutíková čp. xxx, Josef Štěpánek čp. xxx, MUDr. Jiří Chvojka čp. xxx, Oldřich Libánský čp. xxx. Na první veřejné schůzi nového zastupitelstva, byl starostou obce zvolen p. Jiří Ort čp. xxx, místostarostou byl zvolen p. MUDr. Jiří Chvojka.

- narození – Erik Pařízek, Ondřej Pařízek, Kristýna Benešová, Adéla Štěpánková, Kateřina Paštiková